Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden voor de consument.

Op pagina https://www.dutchjewel.com/terms.doc kunt u de voorwaarden lezen.

 

 

BESTELLEN

Bij het plaatsen van een bestelling krijgt u binnen 24 uur een bevestiging per e-mail toegestuurd.

Ringmaat of polsmaat

U dient uw ringmaat of polsmaat indien nodig via e-mail aan ons door te geven of in het vakje “Opmerking” in te vullen.

 

Betaalmogelijkheden

Om teleurstelling te voorkomen sturen wij de betalingsgegevens pas wanneer wij zeker weten dat wij het product kunnen leveren. U zult daarom niet direct de betalingsgegevens bij het plaatsen van een bestelling ontvangen.

  1. U kunt het aankoopbedrag + eventuele verzendkosten vooruit betalen via bank of giro. Wij sturen u de betalingsgegevens op via e-mail. Zodra wij het geld ontvangen hebben, sturen wij de bestelling naar u toe.
  1. Indien u niet vooraf wenst te betalen kunt u gebruik maken van verzending onder rembours. De kosten van rembours verzending bedragen Eur. 15.00.
  1. Indien u het bestelde als cadeau naar een ander adres wilt sturen kunt u een kleine tekstboodschap meesturen. Schrijf uw bericht in het vakje ” Opmerking’.

 

VERZENDKOSTEN

(Voor zending binnen Nederland, België en Duitsland)

GRATIS VERZENDING BIJ VOORAF BETALING!

Rembours (ontvanger betaalt bij levering)

  • € 15.00 Deze tarieven gelden voor artikelen die niet vooraf zijn betaald.

 

LEVERTIJD

De levertijd is afhankelijk van onze voorraad en de betaalwijze.

De bestelling wordt (indien voorradig) binnen 5 werkdagen verzonden. Bij vooruitbetaling sturen we de bestelling op binnen 5 werkdagen nadat het volledige aankoopbedrag op onze rekening is bijgeschreven.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Dutch Jewel kan worden toegerekend c.q. wederzijds is overeengekomen dat de termijn voor bepaalde tijd verlengd is. Indien de leveringstermijn toch oploopt tot meer dan 30 dagen, dan kan de klant de bestelling direct ongedaan maken, waarbij de klant reeds betaalde gelden binnen 30 dagen terug ontvangt.

In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

In sommige gevallen is sprake van actieprijzen, die alleen gelden indien de verkoop plaats vindt via de internetsite. Op deze prijzen kan geen aanspraak worden gemaakt in de winkels.

Dutch Jewel kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedenktijd

Dutch Jewel hanteert een bedenktijd (herroepingrecht) van 14 dagen. In het kader van deze bedenktijd mag de klant, indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen 14 dagen na aflevering aan Dutch Jewel via aangetekende post retourneren. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd zal Dutch Jewel het reeds betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de klant terug betalen.

 

GRATIS RETOURNEREN.

 

 

COMMUNICATIE/OVERMACHT

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Dutch Jewel  dan wel tussen Dutch Jewel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Dutch Jewel  is Dutch Jewel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dutch Jewel .

Dutch Jewel heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Dutch Jewel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.